Peppe_200

Runnerström Affärsjuridik

  • Bred kompetens och erfarenhet inom affärsjuridik
  • Flexibilitet och omedelbar tillgänglighet
  • Leverans av direkt tillämpbara lösningar
  • Juristhjälp till rimlig kostnad

Avtal / Kontrakt
Utformning / skrivning / förhandling av olika sorters avtal och kontrakt

Bolag
Bildande av bolag, Regler och formaliteter kring bolag och styrelser, Ansvarsdelegering, Corporate Governance

Bolagsjurist att hyra
Vid behov av juristkompetens inom specifika områden, erfaren generalistkompetens, juristtimmar utöver de interna resurserna

Rådgivning inom följande områden:
Avtal, Försäljningsvillkor, Garantier, Ansvar / Liability, Skadestånd, Konkurrensrätt, Immaterialrätt, copyright, Arbetsrätt, Skatterätt och andra affärsjuridiska områden

Kontakt

Peter Runnerström
Telefon: 0708 – 36 13 35
E-post: affarsjuridik@runnerstrom.se

<<< tillbaka